Spóźniona przesyłka – jak reklamować?

Spóźniona przesyłka – jak reklamować?

 

Tak jak w przypadku uszkodzonej przesyłki, taki i w sytuacji jej opóźnionego dostarczania istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od firmy przewozowej. W zależności od sytuacji o odszkodowanie możne obiegać się nadawca lub odbiorca paczki. Jeśli przesyłka została odebrana prawo to przysługuje konsumentowi. Jak reklamować spóźnione przesyłki?

 

Prawo przed wewnętrznym regulaminem

Mimo że każda firma kurierska ma swój regulamin (który nie zawsze jest zgodny z prawem) każdy konsument możne powołać się na rozporządzenie ministra infrastruktury z 13 października 2003 roku w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (DzU nr 183, poz. 1795 ze zm.). Jeśli doręczenie lub powiadomienie o doręczeniu przesyłki nie nastąpiło w ciągu 14 dni roboczych od daty nadania, konsument może uznać usługę za źle wykonaną i złożyć reklamację.

 

Zanim jednak powołamy się na to prawo, warto wziąć pod uwagę miejsce, z którego została przesłana do nas paczka. W przypadku przesyłek z poza Unii Europejskiej, czas dostarczenia paczki może zostać wydłużony ze względu na obowiązkową kontrolę celną. Na to firmy kurierskie nie mają już wpływu.

Czytaj również  Na co zwrócić uwagę wybierając firmę kurierską?

 

Co powinna zawierać reklamacja?

Na samym dokumencie powinny znajdować się dane osoby dochodzącej swoich roszczeń, rodzaj reklamowanej przesyłki, kwota odszkodowania (jeżeli osoba reklamująca jej żąda), uzasadnienie reklamacji oraz podpis. Oprócz tego, do reklamacji należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Potrzebne będą:

  • Oryginał potwierdzenia nadania paczki
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń (tylko w przypadku cesji)
  • Data i miejsce nadania przesyłki
  • Numer przesyłki

 

Szczegółowy sposób składania reklamacji został opisany w powyżej wspomnianym rozporządzeniu ministra infrastruktury. Należy też pamiętać, że reklamację można złożyć jedynie w ciągu 12 miesięcy od dnia nadania paczki.

 

Spóźnione przesyłki zagraniczne – co robić?

Opóźnienia w przesyłach zagranicznych, a nawet niedostarczanie paczek niestety jest częstą praktyką zagranicznych firm kurierskich. Zdarza się też, że przewoźnicy ignorują reklamacje zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy. Z pomocą przychodzi nam Europejskie Centrum Konsumenckie, jednak tylko w przypadku przesyłek z państw członkowskich Unii Europejskiej. Z dochodzeniem roszczeń z innych miejsc jesteśmy skazani na samotną walkę.

 

Przede wszystkim, przed zrobieniem zakupów zapoznajmy się z regulaminem sklepu i zasadami dotyczącymi reklamacji. W tych zapisach powinna pojawić się informacja, do kogo możemy zgłosić się o pomoc w razie problemów z uzyskaniem odszkodowania, a także jakie procedury nas obowiązują. Gdy termin dostarczenia zagranicznej paczki znacząco się wydłuża, możemy złożyć reklamację w punkcie pocztowym, do którego ma dotrzeć paczka. Obowiązkiem pracowników punktu odbioru jest przekazanie otrzymanej reklamacji do Urzędu Wymiany Poczty z Zagranicą. Instytucja ta ustali, czy paczka dotarła do Polski i gdzie znajduje się w danej chwili.

Czytaj również  Logistyka frachtowa –czym jest?