Faktoring – dla kogo jest przeznaczony?

Faktoring – dla kogo jest przeznaczony?

Faktoring staje się coraz popularniejszym sposobem finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Możemy wyróżnić kilka jego typów, niemniej jednak głównym, podstawowym zadaniem firm faktoringowych jest finansowanie faktur sprzedażowych przed terminem zapadalności. Dla kogo jest faktoring i czy rzeczywiście opłaca się on firmom?

Czym jest faktoring?

Sam faktoring funkcjonuje w świecie biznesu od dawna, jednak dopiero jakiś czas temu zaczął zyskiwać dużą aprobatę przedsiębiorców. Zadaniem faktoringu jest finansowanie faktur, które dana firma wystawiła swojemu kontrahentowi. Zamiast oczekiwać dłuższy czas na otrzymanie płatności, przedsiębiorcy mogą otrzymać pieniądze w bardzo krótkim czasie od momentu wystawienia faktury. Wystarczy tylko przesłać ją do firmy faktoringowej, a pracownicy po dokonaniu analizy faktury zlecą przelew środków. Faktoring możemy podzielić między innymi na pełny i niepełny. W przypadku faktoringu pełnego przedsiębiorcy zabezpieczają się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta, a więc przed tym, że nie uiści on płatności za fakturę. Tymczasem w przypadku faktoringu pełnego przedsiębiorcy otrzymują jedynie część kwoty faktury, pozostałą zaś dostaną do dyspozycji po dokonaniu przelewu przez kontrahenta.

Dla kogo faktoring jest najlepszym rozwiązaniem?

Obecnie na współpracę z firmami faktoringowymi decydują się podmioty gospodarcze, które chcą zdywersyfikować źródła finansowania. Co więcej, zwykle stosują one odroczone terminy płatności, często nawet bardzo długie. Zwykle długie terminy płatności wynikają z faktu, iż przedsiębiorstwo działa na rynku, na którym wymagane są długie okresy oczekiwania na zapłatę. To jednak nie sprzyja utrzymaniu płynności finansowej w dłuższej perspektywie czasowej. Faktoring pomaga poprawić wskaźniki płynnościowe, dzięki czemu firmy mogą starać się również o kredyt czy pożyczkę. Jest to szczególnie ważne dla firm działających na giełdzie bądź chcących pozyskać nowych inwestorów. Podmioty korzystające z faktoringu chcą się również zabezpieczyć przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Dotyczy to w szczególności transakcji zawieranych na wysokie kwoty. W połączeniu z ubezpieczeniem należności przedsiębiorcy uzyskują doskonałe wręcz zabezpieczenie swoich interesów.

Dla kogo jest przeznaczony faktoring?

Firmy faktoringowe nawiązują współpracę zarówno z podmiotami, które długo działają na rynku, jak i nowo powstałymi przedsiębiorstwami. Firma korzystająca z faktoringu powinna wykazać się stosunkowo dobrą kondycją finansową. Ma ona możliwość sfinansowania w ten sposób faktur jednego kontrahenta bądź większej ich ilości. Faktoring powinny rozważyć wszystkie firmy, które chciałyby pozyskać dodatkowe źródło finansowania, jednak nie chcą przy tym zaciągać pożyczek ani kredytów. Są to bowiem poważne zobowiązania, od których w dodatku musimy opłacać wysokie odsetki. Faktoring często okazuje się być tańszą alternatywą dla bankowych produktów kredytowych.
Czytaj również  Co to jest lokal użytkowy?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *