Zalety globalizacji – kurier

Zalety globalizacji – kurier

 

Globalizacja jest procesem, który prowadzi do coraz głębszej integracji między państwami na płaszczyźnie społecznej, kulturowej, gospodarczej. Zjawisko to ma wiele zalet ułatwiających życie ludzi. Jedną z konsekwencji globalizacji jest ,,zanik granic” oraz szybsza i lepsza komunikacja międzyludzka.

 

Czym jest globalizacja?

Globalizacja to określenie zjawiska, którego rozpoczęcie szacuje się na okres wielkich odkryć geograficznych. Terminem tym określa się procesy sprzyjające próbie tworzenia świata bez podziału na państwa. Dzięki temu kreuje się tzw. społeczeństwo globalne. Zmiany zachodzą w różnych aspektach życia człowieka. Od polityki po kulturę. Wzrasta znaczenie nowoczesnych technologii informacyjnych i korporacji międzynarodowych. Globalizacja widoczna jest na płaszczyźnie gospodarczej poprzez zniesienie granic w handlu zagranicznym i łatwy obrót towarami na skalę międzynarodową. Globalizacja na niwie społeczno-kulturowej rozwija się dzięki rozwojowi środków masowego przekazu, turystyce, migracjom.

 

Zalety i wady globalizacji

Idea ,,jednego świata” niesie za sobą zarówno wiele zalet, jak i wad. Do plusów zaliczyć należy łatwość komunikacji międzyludzkiej, integrację ludności z odmiennych obszarów kulturowych. Ogromne znaczenie ma rozwój technologii, w tym Internetu, który umożliwia dostęp do każdej informacji. Rozwijają się międzynarodowe korporacje stwarzające nowe miejsca pracy i zapewniające wzrost gospodarczy w krajach średnio rozwiniętych gospodarczo. Zwiększył się dostęp do usług i towarów. Wadą globalizacji jest m.in. mieszanie się kultur, które nie komponują się z lokalnymi warunkami, co pomaga stworzyć nowy obcy model życia. Narastają nierówności społeczne i bezrobocie. Idą za tym konsekwencje w postaci biedy i innych patologii społecznych. Zamykane są rodzime przedsiębiorstwa. Globalizacja sprawia, że kontrolowanie działań ponadnarodowych korporacji staje się trudne, a nawet niemożliwe.

Czytaj również  Jak wygląda usługa VAS?

Przesyłka do Niemiec

Postępujący proces globalizacji pozwala nie tylko na błyskawiczny przepływ informacji czy utrzymywanie kontaktu z ludźmi przebywającymi na drugim końcu świata. Umożliwia i ułatwia szybkie otrzymywanie paczek dzięki coraz prężniej rozwijającym się firmom kurierskim poszerzającym swoje oferty. Wysłanie przesyłki do Niemiec, Anglii czy Stanów Zjednoczonych nie stanowi najmniejszego problemu. Czas oczekiwania na dostarczenie paczki też nie jest tak długi jak, mogłoby się wydawać. Najczęściej jest to kwestia kilku lub kilkunastu dni. Transporty międzynarodowe umożliwiają utrzymywanie rodzinnych więzi, ale stanowi pewnego rodzaju udogodnienie dla samych kurierów, którzy dzięki swojej pracy mogą odwiedzać różne miejsca, poznawać nowych ludzi i kultury.

 

Paczkę do lub z Niemiec można wysłać za pośrednictwem kuriera. Wpływ na cenę ma waga przesyłki, wymiary oraz odległość. Koszty wahają się w granicach 40-900 zł w zależności od tego, czy zdecydujemy się na transport lotniczy, czy drogowy.