Innowacyjna firma – w jaki sposób wpłynąć na dyscyplinę pracowników?

Innowacyjna firma – w jaki sposób wpłynąć na dyscyplinę pracowników?

Odpowiednie zarządzanie pracownikami to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Istnieje wiele metod i technik, które pozwalają zwiększyć efektywność pracy i wpłynąć na dyscyplinę pracowników. Wielką zasługę mają w tej dziedzinie nowoczesne technologie, które umożliwiają sprawdzenie efektywności pracownika, tak aby korzystnie kształtować jego zachowanie podczas pracy.

Jak wykorzystać nowoczesne technologie w zarządzaniu pracownikami?

Na pojęcie dyscypliny w miejscu pracy składa się ogół obowiązków pracowniczych i podporządkowanie się pracownika zasadom obowiązującym w firmie. Istotne jest tutaj przede wszystkim przestrzeganie przewidzianych godzin pracy i dostosowanie się do ustalonej organizacji.

Przestrzeganie określonej dyscypliny pracy jest bardzo ważne z punktu zachowania odpowiedniej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Ponad to uchybienia w zakresie obowiązków pracowniczych mogą mieć wpływ nie tylko na efektywność wykonywanych zadań, ale również na kwestie bezpieczeństwa pracy np. w sytuacji łamania zakazu palenia.

Wcześniej kontrola dopełniania tych podstawowych warunków mogła być niekiedy utrudniona, jednak obecnie dzięki różnym elektronicznym rozwiązaniom bez problemu można sprawdzić czy pracownicy dostosowują się do ustalonych wymagań.

Czytaj również  Rodzaje faktoringu międzynarodowego

Jak RCP może wpływać na dyscyplinę pracowników?

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie ustalonych godzin pracy. Jeszcze do niedawna w niektórych firmach kontrola tego obowiązku polegała na odręcznym wpisywaniu się do zeszytów obecności. Takie rozwiązanie było jednak bardzo niepraktyczne i sprzyjało licznym nadużyciom.

Obecnie w większości firm wprowadza się rejestratory czasu pracy, które pozwalają na dokładne sprawdzenie godzin, w których pracownik przebywał w pracy. W elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy każdy pracownik zaopatrzony jest w specjalną kartę magnetyczną lub inną tego typu przepustkę, która odnotowuje każdą obecność. W ten sposób dokładnie można sprawdzić, o której godzinie pracownik pojawił się w miejscu pracy, kiedy je opuścił, a także czy korzystał z wyjść prywatnych lub oddalał się z zakładu pracy bez pozwolenia przełożonych.

Korzystając z systemu rejestracji czasu pracy można również sprawdzić czy pracownicy korzystają w przysługującej im przerwy w sposób prawidłowy, o wyznaczonych w tym celu godzinach. System rejestracji może być także przydatny w dużych firmach, gdzie dostęp do niektórych terenów przedsiębiorstwa przewidziany jest jedynie dla określonej grupy osób.

Jak zachować dyscyplinę na stanowisku pracy?

Kolejną bardzo ważną kwestią w prawidłowej organizacji każdej firmy jest zachowanie dyscypliny podczas pracy. W czasie oznaczonych godzin pracownik powinien być skupiony na przydzielonych czynnościach i bez potrzeby nie oddalać się ze stanowiska pracy. W tej kwestii ważne jest przede wszystkim wyraźne przydzielenie obowiązków i wyznaczenie sposobu ich realizacji. Bardzo istotna jest również odpowiednia komunikacja z pracownikiem. W tym celu nowoczesne firmy korzystają chociażby z elektronicznych rozwiązań jak specjalne oprogramowanie dla danego działu przedsiębiorstwa. Dzięki temu wszyscy pracownicy danej komórki posiadają dostęp do tych samych aplikacji, a osoba zarządzająca może na bieżąco śledzić ich poczynania.

Czytaj również  Do czego służą mastery IO-Link?

W dużych firmach takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne ważną kwestią pozostaje również przestrzeganie ogólnego porządku pracy np. na hali produkcyjnej. Opcjonalnym rozwiązaniem, choć budzącym pewne kontrowersje, jest wprowadzenie w takich miejscach sytemu monitoringu, tak aby przełożeni na bieżąco mogli kontrolować przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników.