Co to jest lokal użytkowy?

Co to jest lokal użytkowy?

Lokal użytkowe kojarzą się głównie z lokalami, które niezbędne są do prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej mówiąc o lokalach użytkowych myślimy o lokalach wykorzystywanych na działalność handlową, nie jest to jednak pełne zastosowanie lokali użytkowych. Co to jest lokal użytkowy i jak można go wykorzystywać?

Lokal użytkowy co to jest?

Pojęcie lokalu użytkowego nie jest sprecyzowane w Kodeksie Cywilnym. Chcąc przybliżyć się do jego definicji, należy sięgnąć do ustawy o własności lokali z 1994 roku, która precyzuje pojęcie „samodzielnego lokalu mieszkalnego” oraz „lokalu o innym przeznaczeniu”.

Zgodnie z tym założeniem lokal użytkowy to izba lub zespół izb wydzielony trwałymi ścianami wykorzystywany z przeznaczeniem innym niż mieszkalne.

Zgodnie z tą definicją lokale użytkowe mogą być przeznaczone na biuro rachunkowe, kancelarię czy gabinety lekarskie. Lokale usługowe to również przedszkola, szkoły językowe czy sale fitness lub siłownie.

Warunki techniczne – koniecznie trzeba znać

Lokale usługowe mogą znajdować się w budynkach jednorodzinnych, na parterze bloków wielorodzinnych, czy w budynkach wybudowanych wyłącznie w celu użytkowym. Warto pamiętać, że muszą one spełniać konkretne warunki, które zostały sprecyzowane w przepisach prawa budowlanego.

Czytaj również  System HR – co to jest i jakie przynosi korzyści dla firmy?

Wynajmując lokale usługowe w budynku jednorodzinnym, należy wiedzieć, że usługi, które można wykonywać określone są w postanowieniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Bardzo często jest to zapis, który mówi, że usługi wykonywane w lokalu muszą być nieuciążliwe. Niestety usługi te nie zostały nigdzie zdefiniowane. Warto jednak zapoznać się z rozporządzeniem Rady Ministrów, które określa usługi mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W rzeczywistości nie ma możliwości, by w lokalu usługowym, który mieści się w budynku jednorodzinnym otworzyć szkołę, kino czy salę sportową.

Rozpoczynając działalność gospodarczą, taką jak salon fryzjerski, kosmetyczny czy salon tatuażu lokal usługowy musi spełniać określone warunki. Lokale usługowe powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, przeciwpożarowego, sanitarnych oraz bezpieczeństwa pracy i higieny.

Prowadzenie działalności gastronomicznej jest jeszcze dokładniej obwarowane przepisami. Wysokość lokali usługowych nie może być niższa niż 2,5 metra, określona jest dokładnie ilość okien oraz sposób wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia. Bardzo ważne jest odpowiednie oświetlenie lokalu.

Lokal do działalności gospodarczej

Kodeks cywilny ani żadna z ustaw nie podaje dokładnej definicji lokalu użytkowego. Wspierając się jednak Ustawą o własności lokali oraz rozporządzeniami można bardzo dokładnie określić, jakie wymagania musi spełniać lokal, by można było w nim rozpocząć prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Przed podpisaniem umowy najmu bądź kupna koniecznie trzeba znać niezbędne wymagania, gdyż w przypadku niespełnienia warunków prowadzenie działalności w lokalu usługowym może okazać się niemożliwe.

Czytaj również  ABC druku wizytówek

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *